©2019 Klankwerk Nederland.

 Vereniging

   

 De vereniging Klankwerk Nederland is op 25 juli opgericht door een aantal klankwerkers die (mede)   volgens de Soundfulness methode zijn opgeleid. De vereniging biedt plaats aan klankwerkers en         andere betrokkene die vanuit verschillende invalshoeken en opleidingen en op verschillende       terreinen  met klank   werkzaam zijn. 

Klankwerk Nederland heeft gedragslijnen geformuleerd over hoe we met elkaar en onze klanten          omgaan.

Klankwerk Nederland gaat ervan uit dat ieder mens heel is, voorbij beperkingen, blokkades og onvermogen.

Respectvol handelen en rekening houden met ieders privacy is voor ons vanzelfsprekend.

Binnen het bestuur van Klankwerk Nederland vindt besluitvorming plaats volgens de Concent-methode, waarbij besluiten op basis van gelijkwaardigheid worden genomen. 

                

      Klankwerk Nederland wil

 • Een platform zijn voor klankwerkers en betrokkenen. De ledendagen bieden ruimte elkaar te ontmoeten, te inspireren en gezamenlijk activiteiten te ontwikkelen.

 • Kenniscentrum zijn op het gebied van klankwerk. Lezingen, workshop en klankdagen bieden de gelegenheid het eigen klankwerk te verdiepen. Vakleden worden uitgenodigd hun specifieke klankmethode of kennis te delen met de leden van Klankwerk Nederland.

 • Ondersteuning bieden bij het uitvoeren en uitdragen van klankwerk. Klankwerk verdient het om in de schijnwerpers te staan, grotere bekendheid te krijgen en toegepast te worden binnen verschillende maatschappelijke terreinen zoals zorg en onderwijs Klankwerk Nederland organiseert jaarlijks

 • Twee ledendagen, waarvan 1 gecombineerd met een algemene ledenvergadering;

 • Vier klankdagen, waarin je met collega’s je eigen klankwerk kunt verdiepen;

 • Diverse workshops voor leden.

     Lid worden of donateur?

    Je bent welkom om lid of donateur te worden van onze vereniging. Hiermee steun je onze doelstelling 

    om klankwerk bij een groter publiek onder de aandacht te brengen. De vereniging kent vakleden, inspiratieleden en        donateurs. Voor meer informatie en aanmelding kun je contact opnemen met de secretaris van

    Klankwerk Nederland via secretaris@klankwerknederland.nl

 

  Vakleden:

 • Wat krijg je voor je lidmaatschap?

 • Stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.

 • Eigen pagina op de website van Klankwerk Nederland en een link naar je eigen website.

 • Korting op workshops, lezingen en netwerkbijeenkomsten (of ledendagen)

 • Je eigen activiteiten in de agenda via onze website,

 • 4x per jaar onze nieuwsbrief.

 • Contributie bedraagt € 90,– per jaar.

 

  Inspiratieleden:

         Inspiratielid kan iedereen worden die van klankwerk houdt en actief betrokken wil zijn binnen de vereniging.

 •   Wat krijg je voor je lidmaatschap?

 •   Stemrecht in de Algemene Ledenvergadering

 •   Korting  op workshops, lezingen en netwerkbijeenkomsten (of ledendagen)

 •   4x per jaar onze nieuwsbrief

 •   Contributie bedraagt € 50,- per jaar.

   

     Donateurs:

   Donateurs dragen Klankwerk Nederland een warm hart toe en willen de vereniging financieel steunen voor 

   minimaal € 10,- per jaar. Donateurs ontvangen vier keer per jaar de nieuwsbrief.

   Zij kunnen Algemene Ledenvergaderingen bijwonen, maar hebben geen stemrecht.