top of page

Vereniging

De vereniging Klankwerk Nederland is op 25 juli 2017 opgericht door een aantal klankwerkers die (mede) volgens de Soundfulness methode zijn opgeleid. De vereniging streeft ernaar om (professionele) klankwerkers die vanuit verschillende invalshoeken en opleidingen en op diverse maatschappelijke gebieden met klank werken samen te brengen. Ook andere betrokkenen die klank een warm hart toedragen zijn welkom binnen de vereniging.

Klankwerk Nederland wil

 • een platform zijn voor klankwerkers en betrokkenen. De door Klankwerk Nederland georganiseerde dagen bieden ruimte elkaar te ontmoeten, te inspireren en gezamenlijk activiteiten te ontwikkelen (bijvoorbeeld samen klankconcerten geven of deelnemen aan festivals).

 • een kenniscentrum zijn op het gebied van klankwerk. Lezingen, workshops en klankontmoetingsdagen bieden de gelegenheid het eigen klankwerk te verdiepen. Vakleden worden uitgenodigd hun specifieke klankmethode of kennis te delen binnen Klankwerk Nederland.

 • ondersteuning bieden bij het uitvoeren en uitdragen van klankwerk. Klankwerk verdient het om in de schijnwerpers te staan, grotere bekendheid te krijgen en toegepast te worden binnen verschillende maatschappelijke terreinen zoals zorg en onderwijs.

 • met respect met elkaar omgaan, onderling en in ons klankwerk. Respectvol handelen en rekening houden met ieders privacy is vanzelfsprekend. Klankwerk Nederland gaat ervan uit dat ieder mens heel is, voorbij beperkingen, blokkades of onvermogen.

Klankwerk Nederland organiseert jaarlijks

 • ten minste twee inspiratiedagen, met lezingen en workshops om kennis te delen en te verbreden. Workshops en lezingen worden verzorgd door vakleden. Ook worden sprekers en workshopleiders van buiten uitgenodigd. 

 • circa vier klankontmoetingsdagen, waarop je met collega’s je eigen klankwerk kunt verdiepen.​ Op een inloopklankontmoetingsdag met traditionele opzet is een ieder welkom om gezamenlijk klankontspanning met diverse instrumenten aan te bieden of te ondergaan. Je kunt ervoor kiezen om je te laten inspireren wat je die dag doet: wil je actief klank geven, heerlijk even niets doen en genieten van de klankgevers of een combinatie van beide. Ook zijn er klankontmoetingsdagen rond een specifiek thema. Op alle klankontmoetingsdagen is er ruimte om je ervaringen te delen. 

 • één van de klankontmoetingsdagen of inspiratiedagen wordt gecombineerd met de Algemene Ledenvergadering.

 

Alle activiteiten zijn ook toegankelijk voor niet-leden. Het is een goede mogelijkheid om de sfeer van Klankwerk Nederland te proeven.

Lid worden of donateur?

Je bent welkom om lid of donateur te worden van onze vereniging. Hiermee steun je onze doelstelling om klankwerk bij een groter publiek onder de aandacht te brengen. De vereniging kent vakleden, inspiratieleden en donateurs.

 

Vaklid

Iedereen die beroepsmatig met klank werkt kan vaklid worden. Daarbij maakt het niet uit welke (klank)opleiding je hebt gevolgd of dat je jezelf het werken met klank hebt eigen gemaakt. In 2022 bedraagt de contributie € 90, – per jaar.

 

Wat krijg je voor je lidmaatschap?

 

 • aansluiting bij een gelijkgestemde groep mensen die in harmonie een gezamenlijke passie en ambitie delen;

 • korting op workshops, lezingen en netwerkbijeenkomsten (klankontmoetings- en inspiratiedagen). De korting is hoger dan de korting voor inspiratieleden.

 • een profielpagina op de website van Klankwerk Nederland met een link naar jouw website.

 • De mogelijkheid om jouw klankwerk op onze website te presenteren in de rubriek "Klankwerk in de praktijk", middels artikelen, films of geluidsopnames. 

 • je eigen activiteiten in de agenda op onze website.

 • vier keer per jaar onze nieuwsbrief;

 • stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.

 

Inspiratielid

Iedereen die van klankwerk houdt en actief betrokken wil zijn binnen de vereniging kan inspiratielid worden. In 2022 bedraagt de contributie € 50,- per jaar.

 

Wat krijg je voor je lidmaatschap?

 

 • aansluiting bij een gelijkgestemde groep mensen die in harmonie een gezamenlijke passie en ambitie delen;

 • korting op workshops, lezingen en netwerkbijeenkomsten (klankontmoetings- en inspiratiedagen);

 • vier keer per jaar onze nieuwsbrief;

 • stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.

 

Donateur

Donateurs dragen Klankwerk Nederland een warm hart toe en willen de vereniging financieel steunen voor minimaal € 10,- per jaar. Donateurs ontvangen vier keer per jaar de nieuwsbrief. Zij kunnen Algemene Ledenvergaderingen bijwonen, maar hebben geen stemrecht. Donateurs zijn uiteraard ook van harte welkom op workshops, lezingen en netwerkbijeenkomsten (klankontmoetings- en inspiratiedagen) bij te wonen. Voor donateurs geldt geen ledenkorting. 

 

Voor meer informatie en aanmelding kun je contact opnemen met de secretaris van Klankwerk Nederland via secretaris@klankwerknederland.nl

bottom of page