Klankdag 12 mei

 

Deze klankdag stond in het teken van de Chinese 5 elementen

Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water.

Er waren 10 deelnemers deze dag met een leuk aantal nieuwe

gezichten die meekwamen met onze leden en een paar deelnemers

uit de Soundfulness periode. 

 

Deze klankdag hadden Rijk Baron en ik, Maarten de Vries, ingedeeld in een

workshopachtige sfeer. We gaven de gelegenheid om kennis te nemen van

het karakter van de elementen apart en de invloed die ze kunnen hebben

op je dagelijks leven door middel van: Jaargetijde, klimaat, kleur, organen,

zintuigen, smaak, emotie en natuurlijk de klanktoon.

De deelnemers kregen een vragenformulier waaruit te concluderen

was welk element voor hen van toepassing was.

 

Alle 5 de elementen waren tentoongesteld op een klein doek met

de element-kleur waarop het element in materiele vorm lag en

men kon ervan proeven, zodat je meer kon gaan voelen wat “jou”

element kan toevoegen aan je beleving van deze klankdag.

Uiteraard stond het “klanken” of klinken centraal en dat kon men

ervaren door een paar fysieke oefeningen. Daarbij werd met je

stem een geluid gemaakt in overeenstemming met het element,

zodat je lijf vanuit de essentiële intentie mee kon doen/voelen.
Met een aantal van onze instrumenten, waarvan we eerst de

overeenkomstige toon hadden bepaald, konden de deelnemers de

element-toon in zich opnemen.

In tweetallen speelden we daarna met en voor elkaar om te

ervaren hoe jouw element zich openbaarde en inspireerde.

Verrassende openbaringen kwamen daarbij aan het licht en

er werd nieuwe inspiratie opgedaan. Suggesties kwamen er

ook van de deelnemers hoe in de toekomst meer hiervan

toegepast zou kunnen worden bij klanksessies/belevingen.

Bedankt prachtige deelnemers, er kunnen nieuwe

ontdekkingen gedaan worden.

         Tot een volgende keer(ontdekking), Rijk Baron en Maarten de Vries.

5 elementen.jpg
IMG_1515.JPG
IMG_1542.JPG
IMG_1535.JPG