©2019 Klankwerk Nederland.

Inspiratielidmaatschap

     Inspiratielid kan iedereen worden die van klankwerk houdt en actief betrokken         wil zijn binnen de vereniging.

      Wat krijg je voor je lidmaatschap?

 

  • Stemrecht in de Algemene Ledenvergadering–

  • Korting  op workshops, lezingen en netwerkbijeenkomsten of ledendagen.

  • 4x per jaar onze nieuwsbrief

  • Contributie bedraagt € 25,- per jaar.

     Voor meer informatie en aanmelding kun je contact opnemen met de 

     secretaris van Klankwerk Nederland via secretaris@klankwerknederland.nl