©2019 Klankwerk Nederland.

Inspiratielidmaatschap

Inspiratielid kan iedereen worden die van klankwerk houdt en actief betrokken wil zijn binnen de vereniging.

Wat krijg je voor je lidmaatschap?


– Stemrecht in de Algemene Ledenvergadering
– Korting (50%) op workshops, lezingen en netwerkbijeenkomsten

   of ledendagen.
– 4x per jaar onze nieuwsbrief

   Contributie bedraagt € 75,- per jaar.

   Voor meer informatie en aanmelding kun je contact opnemen met de 

   secretaris van Klankwerk Nederland via secretaris@klankwerknederland.nl